Twee dagen Kunst en nog eens Kunst in Ugchelen

Voor de zevende opeenvolging keer wordt er in Ugchelen, het dorp bij Apeldoorn de “Kunstroute Ugchelen” georganiseerd. Meer  dan 50 kunstenaars, professionals en hobbyisten laten in het weekend van zaterdag 30 september én zondag 1 oktober 2017 tussen 10.00 uur en 17.00 uur zien wat ze in hun mars hebben. Zij zullen u gastvrij ontvangen. Alle locaties liggen binnen de grenzen van het “Kunstdorp”. Lees verder Twee dagen Kunst en nog eens Kunst in Ugchelen

Opening sporthal Aventus 15 september a.s.


De nieuwe sporthal wordt onderdeel van de sportcampus voor de opleidingen Sport & Bewegen en Orde & Veiligheid op deze locatie van Aventus.
Adres: Musschenbroekstraat 20 te Apeldoorn
Graag nodigen we u uit voor de officiële opening met inloop vanaf 12.30 uur.

Officiële opening: 13.00 -14.00 uur door voorzitter college van bestuur, Gideon Alewijnse.

Sportieve ontmoeting met de buurt
Kijkje in de sporthal: 14.30-16.30 uur.
Aanmelden voor de officiële opening: communicatie@aventus.nl

Nieuwe sporthal onderdeel van de wijk


De bouw van de sporthal aan de Musschenbroekstraat nadert zijn einddatum. De oplevering staat begin augustus gepland. De zomerzon weerhoudt de bouwvakkers niet om hard door te werken. Ze zijn bezig met de laatste details aan de buitenkant en beginnen met de afwerking van de zalen. Kijk je nu vanuit het trappenhuis van de school naar buiten, dan zie je al een echte sporthal verrijzen. ‘Het gebouw is in precies dezelfde lijn als de torenflats van de wijk geplaatst, daarmee heeft de architect de stedenbouwkundige bouwlijnen in de wijk doorgetrokken. Mooi gedaan!’

Danny den Boef
Hij is betrokken bij de werkgroep Groen. Vertegenwoordigers van de wijk denken samen met Aventus na over de invulling van de groen rond de sporthal.

Voortgang van de plannen voor de Beek in Kerschoten

Informatie door Arnout Nefkens, Projectleider civiele projecten, Gemeente Apeldoorn.

Het verloop van dit project is de beek in drie delen opgedeeld. Dit heeft te maken met het tijdstip van herontwikkeling van de Veenkamp en grote verschil in het type werk en dynamiek tussen de beek in het winkelcentrum en de andere beekdelen waardoor verschillende planningen ontstaan.

De beek is als volgt in deelprojecten opgedeeld.

  1. Aanleg nieuwe beekdeel Veenkamp en bestaande beek
  2. Aanleg nieuwe beek en aan te passen bestaande beek, vanaf Edisonlaan tot in de Grift
  3. Aanleg nieuwe beek in het winkelcentrum Kerschoten

Stand van zaken aanleg nieuwe beekdeel Veenkamp en bestaande beek Lees verder Voortgang van de plannen voor de Beek in Kerschoten

Grijze container krijgt oranje klep

Uit de website van de gemeente Apeldoorn
Apeldoorn streeft naar maximaal 30 kilo restafval per persoon per jaar.
Als het aan het college van B en W ligt, zet Apeldoorn de komende jaren in op een verdere scheiding van afval. Het uiteindelijk doel is om tot 30 kilo restafval per persoon te komen in 2025. Om deze doelstelling te realiseren wil het college een breed pakket aan maatregelen nemen. Meest in het oog springende onderdeel van het vastgestelde recycleplan is het zogeheten omgekeerde inzamelen. Lees verder Grijze container krijgt oranje klep

De Stentor: Einde aan Apeldoornse lantaarnpalen vol zakken met afval

Martijn Krullaars De haken met afvalzakken verdwijnen uit het Apeldoornse straatbeeld. Na een stroom van protesten stopt de gemeente met het systeem waarbij zakken plastic afval bij flats worden opgehangen.

Het schrappen van de ‘klik-m haken’ staat in het nieuwe Apeldoornse ‘recycleplan’. Het college van burgemeester en wethouders wil de haken voor zakken met plastic afval afschaffen. Als de gemeenteraad het er mee eens is, worden kort na de zomer de eerste palen ontmanteld. Lees verder De Stentor: Einde aan Apeldoornse lantaarnpalen vol zakken met afval

schakel tussen gemeente en wijkbewoners