Concept welstandsnota 2017-2020

welstandsnota_2017-2020__conceptVan 17 november t/m 14 december 2016  ligt het concept van de welstandsnota 2017-2020 ‘Aantrekkelijk Apeldoorn‘ ter inzage. voor meer informatie verwijzen wij u naar de aankondiging van de Gemeente en dit concept. 

De wijkraad Kerschoten is bezig een inspraaknotitie samen te stellen. Zie hier het concept dat op 7 december a.s. door het bestuur van de wijkraad zal worden vastgesteld.

Klik hier voor de zienswijze van Kerschoten Energieneutraal.

Heeft u zelf suggesties of opmerkingen dan kunt u zelf de Gemeente hiervan op de hoogte stellen via deze link.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ton Ceelie van de wijkraad via info@wijkraadkerschoten.nl

“Concept Afval- en recycleplan Recycleservice 2025

20161123_afval-_en_recycleplan_recycleservice_2025_concept_pdfVan 17 november 2016 tot en met 28 december 2016 ligt het concept van het Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025‘ ter inzage. voor meer informatie verwijzen wij u naar de aankondiging van de Gemeente en het voorstel Afval- en recycleplan.

De wijkraad Kerschoten is bezig een inspraaknotitie samen te stellen. Zie hier het concept dat op 7 december a.s. door het bestuur van de wijkraad zal worden vastgesteld.

Heeft u zelf suggesties of opmerkingen dan kunt u zelf de Gemeente hiervan op de hoogte stellen via deze link.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ton Ceelie van de wijkraad via info@wijkraadkerschoten.nl

Vanuit De Stentor: Toename inbraken Apeldoorn ‘enorm’

Copyright De Stentor 18 november 2016

20161118_stentor
Klik afbeelding om te vergroten.

De politie in Apeldoorn constateert de afgelopen maand een ‘enorme’ toename van woninginbraken in de gemeente Apeldoorn. Ze noemt het op Facebook ‘zorgwekkend’. Op een kaartje is te zien waar de inbraken van 18 oktober tot en met 18 november hebben plaatsgevonden. Lees verder Vanuit De Stentor: Toename inbraken Apeldoorn ‘enorm’

140 Zonnepanelen dak De Groene Hoven in Apeldoorn

Vanuit De Stentor 

image-6639468
Copyright Foto Kevin Hagens
Projecten met zonnepanelen zijn populair in Apeldoorn. Begin september heeft de nieuw opgerichte coöperatie Zon Op K&N de inschrijving geopend voor 140 zonnepanelen op het dak van De Groene Hoven. Zes weken later waren ze uitverkocht aan dertig kopers. Inmiddels staan er twintig kopers op de wachtlijst en nog steeds melden zich nieuwe mensen aan. Zaterdag werden de laatste panelen op het dak gelegd.

Oproep:

Copyright Google Earth
Copyright Google Earth

Enige jaren geleden is er bij de rioolwaterzuivering aan de Stadhoudersmolenweg 40 in Apeldoorn geuroverlast ontstaan ten gevolge van de realisatie van een “energie- en grondstoffenfabriek”.

Nog dit jaar (waarschijnlijk in december) is een ontwerpbesluit gepland voor een nieuwe omgevingsvergunning voor de rioolwaterzuivering aan de Stadhoudersmolenweg 40. De Omgevingsdienst Veluwe IJssel is door het bevoegde gezag (de provincie Gelderland) gemandateerd voor de besluitvorming. Lees verder Oproep: