Paasbrunch weer een groot succes !

De Paasbrunch van de Buurtpreventie was wederom een groot succes. Er waren zo rond de 250 wijkbewoners die genoten van het uitgebreide buffet, alles liep op rolletjes en heel geanimeerd.

De sponsoren werden bedankt voor hun steun en uiteraard werd ook de Wijkraad Kerschoten genoemd.

Volgend jaar weer en dan wordt er gedacht ook in zaal 2 een buffet te maken om de wachtrij te verkleinen en dus een betere doorstroming te maken. Voor de Wijkraad waren de bestuursleden Joop Gerritsen, Danny den Boef en Arend Jan van der Marel aanwezig.

Kerschoten

Dit bericht is geciteerd uit 
http://apeldoornsgidsencollectief.nl/wijkwandelingen/kerschoten/
De wijk Kerschoten stamt uit de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog.

Dit stadsdeel is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geselecteerd als één van de dertig wederopbouwgebieden van nationaal belang. De kwaliteit van de architectuur en de stedenbouwkundige inrichting van het gebied zijn de redenen van deze uitverkiezing.

De opzet van de wijk is zeer doordacht. David Zuiderhoek, de architect van deze buurt, werd geïnspireerd door naoorlogse stadsuitbreidingen in Zweden en Denemarken. Als u met een gids door de wijk loopt zult u gewezen worden op zaken die onbekend zijn. Zelfs bewoners van het gebied zijn hiervan vaak niet op de hoogte. Een wandeling die zal leiden tot verrassende inzichten.

Beginpunt: Mercatorplein bij juwelier Maaskant
De wandeling begint om 14.00 uur
Duur van de wandeling : 1.5 uur
Kosten: € 4,00 per persoon. Kinderen van 4 t/m 12 jaar € 2,00.

In 2017 staat deze wandeling op 11 juni en 27 augustus in de agenda.

De Stentor: Apeldoornse wijkraden bang voor extra vlieghinder Teuge

Klik om te vergroten

De gemeente Apeldoorn moet als grootaandeelhouder zorgen dat het toegestane aantal vluchten op Teuge wordt gehalveerd. De geluidsoverlast door verschuiving van vliegverkeer vanaf Lelystad wordt anders te hoog.

Dat stellen de wijkraden aan de noordkant van Apeldoorn, die samen ongeveer 70.000 mensen vertegenwoordigen.

Door een rekenfout van het ministerie ging een halvering van het toegestane aantal in 2010 niet door. Sindsdien dringen diverse partijen er op aan om die fout recht te zetten. Weliswaar blijft het aantal vluchten ruim binnen de marges, maar zodra Lelystad Airport een dependance wordt van Schiphol, schiet Teuge fors over het gehalveerde aantal.

Presentatie: In gesprek met de Raad,
Apeldoorn 23 maart 2017

Beek door Mercatorplein

De Gemeente Apeldoorn heeft zijn uiterste best gedaan om met de winkeliersvereniging van het Mercatorplein op één lijn te komen. Dat lukt niet erg. De winkeliers zijn niet in overeenstemming met de verschillende standpunten.
Lees hier de brief van de winkeliersvereniging naar de gemeente.

De Gemeente heeft de wijkraad Kerschoten gevraagd om haar standpunt. Zie hier het standpunt van de Wijkraad Kerschoten.

Omdat veel wijkbewoners van de Naald, de Parken en Wenum Wiesel ook gebruik maken van dit buurtwinkelcentrum wil de wijkraad graag dat de gemeente het standpunt van de wijkraad steunt. 

Gezamenlijke aanpak voor toekomst luchthaven Teuge

Copyright www.gelderland.nl
Luchthaven Teuge gaat een aanvraag voor een luchthavenbesluit indienen bij de provincie Gelderland, het bevoegd gezag voor de luchthaven. Dat is woensdagavond 22 februari 2017 overeengekomen. Luchthaven Teuge doet dit naar verwachting in de tweede helft van 2017. Voor die aanvraag wordt een marktonderzoek en een milieueffect rapportage (MER) opgesteld. De provincie Gelderland verwacht in 2018 het luchthavenbesluit vast te stellen. Lees verder Gezamenlijke aanpak voor toekomst luchthaven Teuge

Vier het Leven Apeldoorn breidt aanbod uit met filmbezoek VUE Cinemas

Vier het Leven organiseert concert- en theatervoorstellingen voor ouderen. Omdat er naast het bezoeken van theatervoorstellingen en concerten vraag was naar uitbreiding van het aanbod is dit seizoen gestart met het opzetten van een programma gericht op museumbezoek en films. Dat doet Vier het Leven ook in Apeldoorn. Lees verder Vier het Leven Apeldoorn breidt aanbod uit met filmbezoek VUE Cinemas

GEZAMENLIJK PERSBERICHT LUCHTHAVEN TEUGE

Woensdag 22 februari 2017

Gezamenlijke aanpak voor toekomst luchthaven Teuge

Vandaag is overeengekomen dat Luchthaven Teuge een aanvraag voor een luchthavenbesluit zal indienen bij het bevoegd gezag voor de luchthaven, de provincie Gelderland. Luchthaven Teuge doet dit in samenwerking met de luchtvaartsectorpartijen naar verwachting in de tweede helft van 2017. Voor die aanvraag wordt een marktonderzoek en een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. De provincie Gelderland verwacht in 2018 het luchthavenbesluit vast te stellen.

Toegekende geluidsruimte Lees verder GEZAMENLIJK PERSBERICHT LUCHTHAVEN TEUGE

schakel tussen gemeente en wijkbewoners