Ontmoetingsplek De Veenkamp opent “De Serre”

Iedere middag van maandag tot en met vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur, bent u welkom om “De Serre” te bezoeken, de inloop is vrij en een kopje koffie of thee kost slechts €0,50.
“De Serre” is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een kopje koffie of thee. Het is mogelijk om bijvoorbeeld een praatje te maken met één van de gastvrouwen of gastheren, een spelletje te spelen, u te laten informeren over de vele mogelijkheden in ontmoetingsplek De Veenkamp of muziek te luisteren, de LP’s en de pick-up staan in ieder geval al klaar.
Lees verder Ontmoetingsplek De Veenkamp opent “De Serre”

Apeldoorn opent energieloket ‘Energiek Wonen’

Wethouder Mark Sandmann opende op 18 januari het nieuwe energieloket ‘Energiek Wonen’ van de gemeente Apeldoorn. Energiek Wonen is gevestigd in de Kavels+Panden winkel, marktplein 33.


Foto’s: Rob Voss – www.robvoss.nl


Wethouder Mark Sandmann: ‘Het besef dat iedereen een steentje bij moet dragen aan het klimaat groeit. Apeldoorn heeft al lang de wens om een energieneutrale gemeente te worden. Lees verder Apeldoorn opent energieloket ‘Energiek Wonen’

Enquête bestemmingsplan Bedrijventerrein Stadhoudersmolen en de Groene Wig

Momenteel maakt de gemeente Apeldoorn een nieuw bestemmingsplan voor het Bedrijventerrein Stadhoudersmolen en de Groene Wig. Dit doet de gemeente vanaf de start samen met ondernemers en bewoners in en om het gebied. De eerste stap hiertoe was een startbijeenkomst op 19 april.

Mede op basis van de inbreng van bewoners en ondernemers tijdens de startbijeenkomst zijn drie thema’s naar voren gekomen:

  1. De Groene Wig, breng het landelijk gebied de stad in;
  2. Ruimte voor de economie, maar voorkom overlast;
  3. Stadhoudersmolen is ook Buitenstad, stimuleer vergroenen en verduurzamen van het bedrijventerrein.

Lees verder Enquête bestemmingsplan Bedrijventerrein Stadhoudersmolen en de Groene Wig

Parkeren bij gezondheidscentrum De Groene Hoven

Sinds kort is aan de Marconistraat Gezondheidscentrum De Groene Hoven geopend. Enige tijd gelden heeft de apotheek daar de deuren geopend en aansluitend volgen meerdere huisartsenparktijken. In de omgeving (Marconistraat, Snelliusstraat, Buys Ballotstraat) is parkeerruimte aanwezig. We hebben echter gemerkt dat veel bezoekers ook parkeren in de berm/groenstrook aan de Marconistraat, net ten noorden van de Buys Ballotstraat. Vanuit de buurt zijn hier over ook meldingen gekomen en zijn er zorgen geuit of er wel genoeg parkeergelegenheid is.
Gemeente Apeldoorn neemt die zorgen serieus en onderzoekt nu of er, vlak bij de plek waar apotheek en huisartsen gevestigd zijn, extra parkeergelegenheid kan worden gemaakt. We hopen hierover in de loop van januari meer duidelijkheid te kunnen geven.

W. Bergink
Stadsdeelmanager Noordwest

Concept welstandsnota 2017-2020

welstandsnota_2017-2020__conceptVan 17 november t/m 14 december 2016  ligt het concept van de welstandsnota 2017-2020 ‘Aantrekkelijk Apeldoorn‘ ter inzage. voor meer informatie verwijzen wij u naar de aankondiging van de Gemeente en dit concept. 

De wijkraad Kerschoten is bezig een inspraaknotitie samen te stellen. Zie hier het concept dat op 7 december a.s. door het bestuur van de wijkraad zal worden vastgesteld.

Klik hier voor de zienswijze van Kerschoten Energieneutraal.

Heeft u zelf suggesties of opmerkingen dan kunt u zelf de Gemeente hiervan op de hoogte stellen via deze link.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ton Ceelie van de wijkraad via info@wijkraadkerschoten.nl

“Concept Afval- en recycleplan Recycleservice 2025

20161123_afval-_en_recycleplan_recycleservice_2025_concept_pdfVan 17 november 2016 tot en met 28 december 2016 ligt het concept van het Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025‘ ter inzage. voor meer informatie verwijzen wij u naar de aankondiging van de Gemeente en het voorstel Afval- en recycleplan.

De wijkraad Kerschoten is bezig een inspraaknotitie samen te stellen. Zie hier het concept dat op 7 december a.s. door het bestuur van de wijkraad zal worden vastgesteld.

Heeft u zelf suggesties of opmerkingen dan kunt u zelf de Gemeente hiervan op de hoogte stellen via deze link.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ton Ceelie van de wijkraad via info@wijkraadkerschoten.nl

Vanuit De Stentor: Toename inbraken Apeldoorn ‘enorm’

Copyright De Stentor 18 november 2016

20161118_stentor
Klik afbeelding om te vergroten.

De politie in Apeldoorn constateert de afgelopen maand een ‘enorme’ toename van woninginbraken in de gemeente Apeldoorn. Ze noemt het op Facebook ‘zorgwekkend’. Op een kaartje is te zien waar de inbraken van 18 oktober tot en met 18 november hebben plaatsgevonden. Lees verder Vanuit De Stentor: Toename inbraken Apeldoorn ‘enorm’

schakel tussen gemeente en wijkbewoners