Park in Kerschoten zoekt naam

image-5971059
Copyright De Stentor

Uit De Stentor van vrijdag 29 april 2016 – Klik hier voor origineel artikel.

Hoewel het 450 meter brede park in de wijk Kerschoten er weelderig bij ligt, kent bijna niemand het. Het park kan wel wat speelplekken en banken gebruiken, vindt de wijkraad.
Ton Ceelie van de wijkraad Kersschoten: “We hielden een enquête op het Mercatorplein. De ondervraagden wisten niet eens dat Kerschoten een park heeft, terwijl ze er bijna in stonden. Als het park wat meer gebruikt wordt, met speelplekken en zitbankjes, krijgt het vanzelf meer bekendheid. En het zou ook mooi zijn als er wat meer bloemen in komen. Het Waterschap heeft alle lelies uit de vijvers getrokken, wat we jammer vinden.” Lees verder Park in Kerschoten zoekt naam

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2 MEI 2016

Op 2 mei houdt Wijkraad Kerschoten zijn jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in De Groene Hoven, Koninginnelaan, zaal 3 en 4.
Aanvang om 19:30 uur, zaal open 19.00 uur.
Wij, het bestuur, hopen u weer te mogen verwelkomen.
De concept agenda kunt u hier lezen.
Maar hier alvast een voorproefje; na de algemene introductie waarin wij ondermeer verantwoording afleggen over het financiële beleid volgt informatie waarin u o.a. geïnformeerd wordt over de nieuwbouw aan de Koninginnelaan en het plan de Beek door Kerschoten en nog veel meer. Wij rekenen op uw komst.

Apeldoorn stelt Westpoint-besluit uit

  Copyright De Stentor, foto Cees Baars ©

De Apeldoornse gemeenteraad durfde vanavond een sloopplan voor het voormalige stadskantoor Westpoint nog niet af te wijzen. Dat zou juridische consequenties kunnen hebben.

Nadat burgemeester Berends op die gevolgen wees, besloot de raad behandeling van het bestemmingsplan, dat sloop mogelijk maakt en daarna de bouw van een grote Albert Heijn, uit te stellen tot 12 mei.

Bij een onzorgvuldig besluit zou het besluit ongeldig kunnen blijken te zijn was de uitleg van Berends.

Nieuwbouw sportzalen Kerschoten

20160414_rocEen onooglijk hoekje Apeldoorn wordt binnenkort weer een toonbare plek, nu Aventus twee sportzalen gaat bouwen aan de Musschenbroekstraat.
De wijkraad Kerschoten is blij met de renovatie van een leegstaand schoolgebouw en de komst van twee sporthallen. Wijkbewoners mogen meedenken met de invulling van de groenstrook naast de school. Er komen 500 studenten van de opleiding Sport & Bewegen en Orde & Veligheid. Het project is begin 2017 klaar.
Copyright De Stentor

Klik hier voor folder van de Wijkraad Kerschoten.

Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen terrein de Groene Hoven Marconistraat

stcrt-2016-19073-2Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Op het terrein van woonzorg complex de Groene Hoven eenrichtingverkeer in te stellen op het gedeelte tussen de Marconistraat en de Anklaarseweg door het plaatsen van de borden model C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord waarop fietsers worden uitgezonderd van deze verkeersregel (model OB52);  Lees verder Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen terrein de Groene Hoven Marconistraat

lnformatiebijeenkomst ontwerp Beek in Kerschoten te Apeldoorn

Op 4 april 2016 is tijdens een bewonersavond het schetsontwerp (pdf, 10 Mb) voor de beek in Kerschoten gepresenteerd. Dit ontwerp is de basis voor het detailontwerp. Het detailontwerp wordt maandag 23 mei gepresenteerd tijdens een inloopavond.
De voorbereidende werkzaamheden starten naar verwachting in de winter van 2016-2017 zodat in het voorjaar van 2017 de beek verder kan worden opgeknapt en aangelegd.

De gemeente Apeldoorn werkt samen met het Waterschap Vallei en Veluwe aan het herstel van beken en sprengen in Apeldoorn. Een aantal beken en sprengen is inmiddels hersteld. Dit jaar zijn we gestart met de voorbereidingen voor de Beek in Kerschoten. Mede dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland wordt ook de omgeving van winkelcentrum Mercatorplein opgeknapt.

Nieuws van Circulus

circulusIn de gemeente Apeldoorn gaan we van start met een nieuwe gratis inzameling aan huis. Vanaf nu kunt u boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel eenvoudig verzamelen met de BEST-tas. Vanaf mei 2016 worden de tassen aan huis ingezameld. Met de BEST-tas krijgen uw overgebleven spullen een nuttige bestemming.

Onze planning is om begin april de verzending te doen en op 9 mei te starten met de inzameling. 9 mei is ook de eerste week zonder uitval(feest)dagen. Bij eerdere inzamelweken vallen reguliere werkdagen uit, wat weer inhaaldagen zou opleveren op de zaterdag. Omdat we dan minder flexibel zijn, hebben we voor de eerste normale werkweek in mei gekozen. Lees hier meer.