Nieuwsbrief december

Er is massaal gereageerd op onze vraag wie de brochure over de wijk Kerschoten niet heeft kunnen ophalen op ons feest van afgelopen 30 september en deze toch wel graag wil hebben. U kunt de brochure nog steeds krijgen door een mail te sturen naar info@wijkraadkerschoten.nl

Verder is de wijkraad bezig in samenwerking met de gemeente en de winkeliers om het Mercatorplein een kerstsfeer te geven door middel van het plaatsen van een kerstboom met alle toebehoren. Planning is in de week na Sinterklaas.

Veranderingen in de Groene Hoven!

Stimenz zal de begeleiding in de Groene Hoven per 01-01-2018 beëindigen (met een maximale uitloop tot en met februari 2018). De gemeente heeft per die datum een nieuwe overeenkomst gesloten met SU International. Deze overgang zal gepaard gaan met veranderingen voor de activiteiten die tot nu toe in de zalen 1 en 2 werden begeleid en georganiseerd door Stimenz. Met de vrijwilligers en docenten vindt overleg plaats. De wijkraad is in gesprek met alle partijen om erop toe te zien dat de belangen van de wijkbewoners zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

Energiek Apeldoorn

Ken je ze al? Tonny en Arie. De energieadviseurs bij het Energieloket van Gemeente Apeldoorn. Zij zijn dagelijks aanwezig voor kosteloos advies over het energieneutraler maken van jouw woning. En ze hebben antwoord op al jouw vragen. Dus maak snel kennis en ontdek wat het Energieloket jou te bieden heeft. Ga naar de Energiek Wonen pagina op Facebook en bekijk de film over dit Energieloket! Lees verder Energiek Apeldoorn

Ouderen ontdekken kunst en cultuur met Vier het Leven

Wat fijn dat ik op mijn leeftijd nog op culturele ontdekkingstocht kan gaan!
De oudere dame geniet zichtbaar, samen met nog een tiental gasten van de stichting Vier het Leven. Deze stichting neemt ouderen mee uit naar culturele evenementen, zoals bijvoorbeeld theater, film en concerten, maar ook bezoeken aan musea en exposities staan op het programma. Donderdag 7 december haalden vrijwilligers een tiental gasten van huis op en namen ze mee naar museum Kröller Müller. Lees verder Ouderen ontdekken kunst en cultuur met Vier het Leven

Grijs en groenoverleg

Twee keer per jaar heeft de wijkraad overleg met de stadsdeelbeheerder en de stadsdeelcoördinator en de woningcorporaties over het dagelijks beheer en onderhoud van de wijk. Losliggende tegels, prullenbakken, problematiek hondenpoep, openbaar groen, verkeer en vervoer. Heeft u klachten en/of opmerkingen stuur dan een mail naar info@wijkraadkerschoten.nl, zodat wij dit kunnen bespreken in ons aanstaande overleg van begin november.

Ps. Als u niet beschikt over e-mail, dan kunt u altijd een briefje in onze postbus in de Groene Hoven, Koninginnelaan 280, 7315EE Apeldoorn, sturen.

schakel tussen gemeente en wijkbewoners