Zaal 1 en 2 Groene Hoven

Naar aanleiding van onze mail van 13 november 2017 over lessen en activiteiten in De Groene Hoven kregen we verschillende vragen. We realiseren ons dat we niet voldoende duidelijk zijn geweest en dat de inhoud van deze mail daardoor tot verwarring heeft geleid. Waarvoor onze excuses.

We hebben de opdracht om activiteiten die door docenten worden verzorgd, kostendekkend te organiseren. Dat betekent dat we steeds moeten blijven kijken hoe we budgetten zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Wanneer we activiteiten niet kostendekkend kunnen aanbieden heeft dit gevolgen voor de activiteiten en mogelijk ook de plaats waar deze activiteiten worden uitgevoerd. Voor de activiteiten in de Groene Hoven is dit het geval en moeten we actie ondernemen. Lees verder Zaal 1 en 2 Groene Hoven

Planning wegwerkzaamheden Wilhelminapark

Op maandag 27 november start aannemer Roelofs op het wegvak voor de kerk aan het Wilhelminapark. Vanaf hier wordt gewerkt richting de kruising met de Kastanjelaan. De bewoners van het Wilhelminapark krijgen voordat de werkzaamheden starten nog een brief met meer informatie.

In verband met de feestdagen wordt er van 23 december t/m 7 januari niet gewerkt. In deze periode is de weg weer toegankelijk voor verkeer. Mits de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werkzaamheden vanaf 8 januari weer opgepakt worden.

Werkzaamheden Liander
Vooruitlopend op de werkzaamheden in De Parken is Liander inmiddels begonnen met de vervanging van oude gasleidingen in de wijk. Voor vragen kunt u rechtstreeks terecht bij Liander via WhatsApp (06-52797989) of het nationaal storingsnummer 0800-9009.

Nieuws over het nieuwe recycleplan!

De klik-‘m haken verdwijnen en vanaf 1 januari starten we met een proef van 5 luiercontainers. De komende tijd start Circulus-Berkel met het plaatsen en ombouwen van 39 ondergrondse PMD-containers. Bewoners van hoogbouw krijgen een brief thuisgestuurd met de locatie van de dichtstbijzijnde PMD-container voor plastic, metaal en drankverpakkingen. Vanaf 1 januari mag er dus geen afval meer bij de bekende lantaarnpalen geplaatst worden. Lees verder Nieuws over het nieuwe recycleplan!

schakel tussen gemeente en wijkbewoners