De Stentor: Apeldoornse wijkraden bang voor extra vlieghinder Teuge

Klik om te vergroten

De gemeente Apeldoorn moet als grootaandeelhouder zorgen dat het toegestane aantal vluchten op Teuge wordt gehalveerd. De geluidsoverlast door verschuiving van vliegverkeer vanaf Lelystad wordt anders te hoog.

Dat stellen de wijkraden aan de noordkant van Apeldoorn, die samen ongeveer 70.000 mensen vertegenwoordigen.

Door een rekenfout van het ministerie ging een halvering van het toegestane aantal in 2010 niet door. Sindsdien dringen diverse partijen er op aan om die fout recht te zetten. Weliswaar blijft het aantal vluchten ruim binnen de marges, maar zodra Lelystad Airport een dependance wordt van Schiphol, schiet Teuge fors over het gehalveerde aantal.

Presentatie: In gesprek met de Raad,
Apeldoorn 23 maart 2017

Bouw sporthal Aventus van start in Apeldoorn

Copyright Se Stentor
De hekken rond het bouwterrein naast de schoollocatie van Aventus aan de Musschenbroekstraat zijn geplaatst. Het hoekje in de wijk Kerschoten, grenzend aan de Boerhaavestraat, wordt definitief aangepakt.

Klik om te vergroten

De bouw van de sporthal, met twee sportzalen, gaat van start. Na de zomervakantie zullen de mbo-studenten van de opleidingen Sport & Bewegen en Orde & Veiligheid de nieuwe hal in gebruik gaan nemen. Hiermee wordt de locatie van Aventus een sportcampus met in totaal drie sportzalen. Lees verder Bouw sporthal Aventus van start in Apeldoorn

Beek door Mercatorplein

De Gemeente Apeldoorn heeft zijn uiterste best gedaan om met de winkeliersvereniging van het Mercatorplein op één lijn te komen. Dat lukt niet erg. De winkeliers zijn niet in overeenstemming met de verschillende standpunten.
Lees hier de brief van de winkeliersvereniging naar de gemeente.

De Gemeente heeft de wijkraad Kerschoten gevraagd om haar standpunt. Zie hier het standpunt van de Wijkraad Kerschoten.

Omdat veel wijkbewoners van de Naald, de Parken en Wenum Wiesel ook gebruik maken van dit buurtwinkelcentrum wil de wijkraad graag dat de gemeente het standpunt van de wijkraad steunt. 

Gezamenlijke aanpak voor toekomst luchthaven Teuge

Copyright www.gelderland.nl
Luchthaven Teuge gaat een aanvraag voor een luchthavenbesluit indienen bij de provincie Gelderland, het bevoegd gezag voor de luchthaven. Dat is woensdagavond 22 februari 2017 overeengekomen. Luchthaven Teuge doet dit naar verwachting in de tweede helft van 2017. Voor die aanvraag wordt een marktonderzoek en een milieueffect rapportage (MER) opgesteld. De provincie Gelderland verwacht in 2018 het luchthavenbesluit vast te stellen. Lees verder Gezamenlijke aanpak voor toekomst luchthaven Teuge

Vier het Leven Apeldoorn breidt aanbod uit met filmbezoek VUE Cinemas

Vier het Leven organiseert concert- en theatervoorstellingen voor ouderen. Omdat er naast het bezoeken van theatervoorstellingen en concerten vraag was naar uitbreiding van het aanbod is dit seizoen gestart met het opzetten van een programma gericht op museumbezoek en films. Dat doet Vier het Leven ook in Apeldoorn. Lees verder Vier het Leven Apeldoorn breidt aanbod uit met filmbezoek VUE Cinemas

GEZAMENLIJK PERSBERICHT LUCHTHAVEN TEUGE

Woensdag 22 februari 2017

Gezamenlijke aanpak voor toekomst luchthaven Teuge

Vandaag is overeengekomen dat Luchthaven Teuge een aanvraag voor een luchthavenbesluit zal indienen bij het bevoegd gezag voor de luchthaven, de provincie Gelderland. Luchthaven Teuge doet dit in samenwerking met de luchtvaartsectorpartijen naar verwachting in de tweede helft van 2017. Voor die aanvraag wordt een marktonderzoek en een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. De provincie Gelderland verwacht in 2018 het luchthavenbesluit vast te stellen.

Toegekende geluidsruimte Lees verder GEZAMENLIJK PERSBERICHT LUCHTHAVEN TEUGE

Ben jij de vrijwilliger die in de thuissituatie iets wil betekenen voor een ander?

De Kap biedt vrijwillige hulp aan mensen die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie. Zie ook www.dekap.nl

Een glimlach op het gezicht van een ander, een bedankje voor de gezelligheid….. geven u het gevoel dat u echt nodig bent en maken dit vrijwilligerswerk zo bijzonder

De Kap zoekt Vrijwilligers, die :

  • de eenzaamheid van mensen willen verlichten
  • zo nu en dan een overbelaste mantelzorger willen vervangen
  • ervoor zorgen dat mensen in de rolstoel kunnen genieten van de buitenlucht
  • een boodschap willen doen voor iemand die het zelf niet meer kan

Lees verder Ben jij de vrijwilliger die in de thuissituatie iets wil betekenen voor een ander?

schakel tussen gemeente en wijkbewoners