Vooraankondiging rioleringswerkzaamheden

Riolering-940x500In opdracht van de gemeente Apeldoorn gaat, Schaufeli Wegenbouw, werkzaamheden uitvoeren aan de rioleringen in bepaalde straten in onze wijk Kerkschoten.
De werkzaamheden houden in dat de bestaande gemeentelijke vuilwater rioleringen worden vervangen in uw straat.
Door deze voor informatie willen wij u alvast attenderen op de werkzaamheden zodat u hier rekenschap mee kunt houden met bijv. verhuizingen of andere zaken waarin de bereikbaarheid van uw woning vereist is.

De woningen blijven zoveel mogelijk bereikbaar via de voorzijde van de woningen via plankieren maar enige overlast ten tijde van de werkzaamheden is niet te voorkomen.

Het bouwdepot (wat pijpen, zand en wat overige materialen en een keetwagen) komt op de hoek van de Kelvinstraat en de Fharenheitstraat met een hek er omheen.

Lees verder Vooraankondiging rioleringswerkzaamheden

Kinder kleedjesmarkt en ook op Marktplein

20150819__102332-500x300_cDatum evenement:  17 augustus 

Er is van alles te koop, zoals kinderkleding, speelgoed, veel boeken en nog veel meer.

Informatie te bevragen bij:

Primera Westra Kerschoten
Mercatorplein 26 – 28
055-5218758
E primerawestra@hotmail.com
I www.primera.nl

KINDERKLEEDJES OP DE MAANDAGMARKT

Van 9 juli tot en met 15 augustus is het kinderkleedjestijd. Kinderen tot en met veertien jaar kunnen iedere maandag gratis een plekje krijgen op de gewone maandagmarkt op het Marktplein. Lees verder Kinder kleedjesmarkt en ook op Marktplein

Verkeersmaatregelen bij de Groene Hoven

groenehovenHet komt regelmatig voor dat (regio-)taxi’s en taxibusjes het fietspad langs de Anklaarseweg gebruiken om bewoners van het wooncomplex bij de Groene Hoven op te halen en/of af te zetten. Dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situatie op de drukke Anklaarseweg, vooral ook voor de vele scholieren van de diverse scholen in onze buurt. Het “kleine en tijdelijke” parkeerterreintje dat naast het gebouw op de hoek van de Anklaarseweg en Koninginnelaan daarvoor bedoeld was, moest worden opgeheven vanwege de komende nieuwbouw. Lees verder Verkeersmaatregelen bij de Groene Hoven

Kerschoten Sportief was een groot succes

Veluwe-Sport in Kerschoten-16In de laatste maand voor de grote vakantie hebben de kinderen van de Rank en de Sterrenschool hele bijzondere gymlessen gehad. Omdat de gymzalen werden verbouwd moesten we op zoek naar andere mogelijkheden in de wijk. Met een aantal geweldige sportorganisaties hebben de scholen met Accres en Stimenz een alternatief gymprogramma verzorgd. Lees verder Kerschoten Sportief was een groot succes

Wegwijs in zorg en welzijn

wegwijs__2_In de afgelopen jaren is er veel veranderd als het gaat om welzijn en zorg. In de media komen dagelijks zaken voorbij als het om dit thema gaat. Veel veranderingen zijn ingezet vanuit het rijk. De gemeenten zijn nu meer verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. Zorg en welzijn worden dichterbij in de buurt georganiseerd zodat we elkaar gemakkelijker kunnen vinden. Zo hebben we inmiddels in alle stadsdelen een Sociaal Wijk Team (SWT) en een Welzijnsnetwerk. Lees verder Wegwijs in zorg en welzijn

Pluryn Cleanteam

plurynVanuit de Pluryn Nieuwsbrief Beekbergen Juli 2016

Een mooi voorbeeld van een project binnen Hietveld Helden betreft het Cleanteam vanuit de Plurynlocatie aan de Nobelstraat in Apeldoorn. Bewoners daar werken vanuit het zogenoemde Servicecentre om binnen hun locatie klussen en schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Vanuit ‘Het Hietveld Helden-concept’ ontstond het idee om met de cliënten naar buiten te gaan en het zwerfvuil in de directe omgeving van de woonvorm aan te pakken. Duidelijk zichtbaar in oranje hesjes gaat het Cleanteam tegenwoordig op pad naar het nabij gelegen winkelcentrum Kerschoten om ook daar aan de slag te gaan. De reacties van de winkeliers en aanwonenden zijn lovend. De bewoners worden bij een volgend bezoek aan het winkelcentrum herkend omdat ze van het Cleanteam zijn en ontvangen hierop positieve reacties. Kortom: ze voelen zich gewaardeerd.  Lees verder Pluryn Cleanteam

Geen doorgaand vrachtverkeer door Kerschoten

CDA_Apeldoorn__Geen_doorgaand_vrachtverkeer_door_Kerschoten Het CDA wil dat er snel minder vrachtverkeer door de wijk Kerschoten gaat rijden. Nu nemen veel vrachtwagenchauffeurs van of naar bedrijventerrein Stadhoudersmolen de route door Kerschoten. Wat het CDA betreft kiezen de chauffeurs voortaan altijd de route over de snelwegen A50 en A1 als ze naar het Westen moeten. Om dit te bereiken diende het CDA een amendement in op de verkeersvisie die de gemeenteraad vanavond vaststelt. Dit amendement is op 7 juli 2016 unaniem door de raad aangenomen.

Lees verder Geen doorgaand vrachtverkeer door Kerschoten