Home

Wijkraad Kerschoten

De Wijkraad Kerschoten is een belangrijke schakel tussen gemeente en wijkbewoners. Over elk onderwerp dat wijkbewoners aangaat wordt de wijkraad om haar mening gevraagd. De wijkraad probeert zo goed mogelijk de mening van bewoners bij de gemeente in te brengen. Dat kan gaan over vernieuwing van wegen, het openbaar groen, kinderspeelplaatsen, OV, winkelcentrum of de zorg. Wilt u daarbij meepraten? Geeft u dan op voor de klankbordgroep van de Wijkraad Kerschoten.De wijkraad Kerschoten omvat het gebied tussen de Laan van Kerschoten, de Koninginnelaan, de Anklaarseweg, het kanaal tot aan de Zwitsalfabriek, dan via de Vlijtseweg naar de Laan van Kerschoten.

De wijkraad is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen bij het realiseren van de plannen. Bij een aantal onderwerpen is versterking nodig. Dat versterkt onze inbreng bij de gemeente. Wilt u uw steentje bijdragen, stuur een mailtje naar het bestuur. Wij nemen snel contact met u op.