Home

WIJKRAAD KERSCHOTEN OP NON-ACTIEF PER 1-1-2021

Tot haar spijt heeft het bestuur van de wijkraad Kerschoten moeten besluiten de wijkraad per 1-1-2021 op non-actief te stellen. De reden hiervan is dat er de huidige bestuursleden hun functies beëindigen en dat er geen opvolging gerealiseerd kan worden. Ondanks herhaaldelijke pogingen om bestuursleden te werven, onlangs nog via berichten in de Stentor en het Stadsblad, hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Het gevolg is dat de belangen van de wijk niet meer door de wijkraad behartigd kunnen worden. Indien u alsnog gemotiveerd bent de wijkraad nieuw leven in te blazen, wordt u verzocht contact op te nemen met de stadsdeelmanager Wim Bergink, email w.bergink@apeldoorn.nl . Bij hem is de informatie aanwezig om een soepele doorstart te maken.

Daarnaast is in het kader van de burgerparticipatie ook mogelijk als individu contact op te nemen met de initiatievenmakelaar van de gemeente Apeldoorn Meri Ismirowa , https://www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven , indien u ideeën heeft , die de wijk Kerschoten ten goede komen. De aftredende bestuursleden blijven zich inzetten voor de wijk, maar niet meer in het kader van de wijkraad.

Met vriendelijke groet,

Joop Gerritsen-van Dalen, ex-bestuurslid
Roel Kipp, aspirant bestuurslid en ex-penningmeester