Wijkraad

Wijkraad Kerschoten

Kerschoten een wijk waar het prettig wonen is, een wijk waar u zich thuis wilt voelen. Dat thuisgevoel wordt mede bepaald door de leefomgeving. Wat betreft deze leefomgeving kan De Wijkraad het verschil maken.
Als belangrijke schakel tussen bewoners en gemeente wordt onze mening over elk onderwerp dat wijkbewoners aangaat gevraagd. Dat kan o.a. gaan over vernieuwing van wegen, het openbaar groen, kinderspeelplaatsen, winkelcentrum of de zorg.
Onderwerpen die wijkbewoners belangrijk vinden kaarten wij aan bij de gemeente, op deze manier proberen wij een verbindende factor te zijn.

Dit gaat niet zonder een voltallig bestuur. Hoe mooi bovenstaande allemaal ook klinkt en hoe graag de twee zittende bestuursleden zich hiervoor willen inzetten. En wel om twee belangrijke redenen. De eerste is dat twee bestuurders niet bij alle zaken 100% kunnen geven. De tweede is dat volgens de statuten het algemeen bestuur uit tenminste 5 personen moet bestaan. Daarom onze dringende oproep aan u “kom het bestuur van wijkraad Kerschoten versterken”.

Wij hebben de volgende bestuursvacatures:

  • Penningmeester: o.a. betalen rekeningen, begroting, maken financieel jaarverslag.
  • Secretaris: oa. maken notulen, beheren mails.
  • Algemeen bestuurslid: nog te bepalen portefeuille

Wij willen graag ook een ondersteunende PR commissie voor o.a. het maken van flyers en het wijkblad, bijhouden twitter en de website.

Spreekt een van deze dingen je aan mail ons.

Secretaris - vacature

Joop Gerritsen - algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid - vacature