Buurtbemiddeliing

Herrie met de buren, en nu?

Bureau Buurtbemiddeling doet waarvoor officiële instanties vaak geen tijd hebben: bemiddelen tussen u en uw buurtgenoten bij een conflict.

Hierbij moet u denken aan:
parkeer overlast, overhangend groen, ballende kinderen tegen uw huis, een schutting die verkeerd geplaatst is,  kortom kleine ergernissen.

Het lijkt logisch dat je een verschil van mening bespreekbaar maakt, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd eenvoudig. Het conflict is er vaak niet van de ene op de andere dag. Soms stapelt de ene ergernis zich op de andere en lukt het niet op eigen kracht een verstoorde relatie te herstellen.

Natuurlijk is het altijd het beste eerst zelf te proberen met je buren in gesprek te gaan over wat je dwars zit. Als dit niet het gewenste resultaat heeft, kan buurtbemiddeling een uitkomst zijn.

Voordelen van buurtbemiddeling:

 • de partijen lossen zelf hun onenigheid op onder begeleiding van neutrale, vrijwillige bemiddelaars
 • de bemiddelaars gaan vertrouwelijk om met de informatie die zij ontvangen
 • deelname, hulp van buurtbemiddeling is vrijwillig en gratis
 • de bemiddeling vindt plaats op neutraal terrein met respect voor culturele en andere verschillen

Bureau Buurtbemiddeling is een onderdeel van welzijnsorganisatie Stimenz. Het Bureau is een samenwerkingsverband met Politie, Gemeente en Woningcorporaties. Er zijn 25 onpartijdige, goed opgeleide, vrijwillige buurtbemiddelaars aan verbonden. Een buurtbemiddelaar is iemand die in staat is met mensen in gesprek te gaan zonder daarover een eigen oordeel te hebben. Het geheel wordt gecoördineerd door een coördinator.

Hoe gaat buurtbemiddeling in zijn werk?

 • u neemt contact op met het Bureau Buurtbemiddeling, Theo Quist, Coördinator Buurtbemiddeling, via telefoonnummer 06 20007334 of via de email: info@buurtbemiddeling.nu
 • de coördinator bekijkt of het probleem geschikt is voor bemiddeling.
 • de coördinator wijst twee onafhankelijke bemiddelaars aan. Deze gaan bij zowel u als uw buren op bezoek en stellen vast of beide partijen bereid zijn tot een gesprek met elkaar op neutraal terrein.

Als duidelijk is dat beide partijen willen meedenken en praten over een oplossing van het probleem wordt de afspraak gepland.

Wat nu?

 • De bemiddelaars begeleiden het gesprek. Zij vragen de partijen elkaar met respect te bejegenen en uit te laten praten. Er wordt in dit gesprek geen schuldige aangewezen. Ieder krijgt de gelegenheid het woord te voeren.
 • Samen met de bemiddelaars wordt er nagedacht over een oplossing voor het conflict en in de meeste gevallen lukt dit.
 • Er worden afspraken gemaakt hoe men verder gaat met het probleem
 • Na ongeveer twee maanden worden beide partijen gebeld om terug te kijken op de bemiddeling.

Het belangrijkste advies is echter: maak ergernissen bespreekbaar en laat het niet oplopen. Als dit niet lukt neem dan contact op met Bureau Buurtbemiddeling. Er is dan een grote kans dat er voor en vooral met beide partijen een oplossing wordt gevonden.