Contact

Wijkraad Kerschoten
p/a Wijkcentrum De Groene Hoven
Koninginnelaan 280
7315 EE Apeldoorn
Email: info@wijkraadkerschoten.nl

Belangrijke telefoonnummers
Gemeente Apeldoorn (tevens buitenlijn) 14055
Politie 0900-8844
Spoedeisende hulp 112
Brandweer 088 – 05 11 322
Spoedeisende hulp 112
Gelre Ziekenhuis 055-5818181
Stadsdeel manager
Wim Bergink
14055
Woningcorporaties
De Woonmensen 055-5484848
De Goede Woning 055-3696969
Ons Huis 055-5262500
Diversen
Circulus klachten 0900 9552
Vitens 0900 0650
De Buitenlijn (kapotte lantaarnpalen, trottoirs,
overhangend groen etc.
14055
Wijkagent Ronald de Man 0900 8844