Doe mee aan de enquête BuurtBelever

Uw mening doet ertoe!

De gemeente Apeldoorn is benieuwd hoe uw leven bevalt in Apeldoorn. De BuurtBelever is een enquête gericht op het bevragen van inwoners naar de leefbaarheid van hun buurt. De uitkomsten uit de BuurtBelever worden vervolgens gebruikt om de bestaande gebiedsaanpak te evalueren en dienen tevens als uitgangspunt om problematiek op het gebied van leefbaarheid aan te pakken.

Met de verkregen kennis kan er beter invulling worden gegeven aan de ontwikkeling van onze stad, een nog fijnere plek om te wonen en te leven.

Ga naar de enquête waarmee we de beleving van buurtbewoners t.o.v. hun leefomgeving in beeld brengen op buurtniveau. https://www.apeldoorn.nl/buurtbelever