DRINGENDE OPROEP

Op 1-1-2021 voelt het bestuur zich genoodzaakt de wijkraad Kerschoten op te heffen, tenzij er zich nieuwe bestuursleden aanmelden.

Het betreft vrijwilligerswerk waarbij het hoofddoel is om in samenwerking met de stadsdeelmanager het leefklimaat in de wijk te bevorderen.

Hierbij zal de vitaliteit agenda een belangrijk uitgangspunt zijn.

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met het bestuurslid Joop Gerritsen-van Dalen via het email-adres joop.kerschoten@gmail.com