DRINGENDE OPROEP

Wist u:

Dat de taak van wijkraad Kerschoten heel veelzijdig en belangrijk is.

Dat de gemeente allerlei  ideeën en plannen bij de wijkraad voorlegt.

Dat vanuit de wijkraad met de gemeente veel bereikt wordt om de wijk zo mooi mogelijk te maken en te houden.

Dat de wijkraad scherp probeert te zijn op wat er in de wijk gebeurt.

Dat de wijkraad zich actief bezig houdt met het behoud van een mooie en veilige leefbaarheid voor mensen met dementie.

Dat de wijkraad het belangrijk vindt om mensen met elkaar te verbinden en graag activiteiten hiervoor wil organiseren.

Vind u één of meerdere dingen die hierboven genoemd zijn ook belangrijk of heeft u ideeën over zaken die anders of beter kunnen in de wijk of  dat mensen meer betrokken zouden moeten  zijn en wilt u dit doormiddel van activiteiten realiseren.

Twijfel niet en kom het bestuur van de wijkraad versterken. Doordat één bestuurslid gaat verhuizen naar een andere wijk is er geen voortbestaan van de wijkraad.

 

 

 

Wijkraad Kerschoten
p/a Wijkcentrum De Groene Hoven
Koninginnelaan 280

7315 EE Apeldoorn

Mail: info@wijkraadkerschoten.nl

Website: www.wijkraadkerschoten.nl