Kerschoten: Bijzonder naoorlogs erfgoed

De wijk Kerschoten in Apeldoorn is een toonbeeld van wederopbouw in Nederland in de periode tussen 1940 en 1965. Het Rijk heeft 30 gebieden geselecteerd die van belang zijn voor deze periode, waaronder Kerschoten als zijnde belangrijk naoorlogs erfgoed. Op 24 november 2016 heeft toenmalig minister Jet Bussemaker samen met de betrokken wethouders een intentieverklaring getekend over de omgang met die 30 wederopbouwgebieden.Wethouder Nathan Stukker ondertekende de afspraken namens de gemeente Apeldoorn. Het gaat over het behoud van het karakter, waar we rekening mee houden bij toekomstige ontwikkelingen.

De wijkraad is enthousiast over deze plannen en hoopt dat deze kansen bieden voor opgaven in de wijk. Woningen vragen bijvoorbeeld om modernisering op het gebied van isolatie en energieneutraliteit. De kunst is om de wijk waar nodig te vernieuwen, zonder het naoorlogse en eigen karakter aan te tasten.

Het Ministerie van OC&W maakte een toelichting over Kerschoten op de website van Cultureel Erfgoed. Een speciale brochure voor de bewoners is al eerder in 2014 huis aan huis verspreid.  Meer hier.