Met vertrouwen verder

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 2019 – 2022
Apeldoorn met vertrouwen nog veiliger eind 2022. Daarvoor blijven we als college van burgemeester en wethouders de komende jaren de handen uit de mouwen steken.

Dit veiligheidsplan past binnen de doelen die in de MPB zijn benoemd. De veiligheidsthema’s waar we de
komende vier jaar prioriteit aan geven staan in dit veiligheidsplan.