MOBUUR BREIDT WERKGEBIED UIT

De schone vervoersdienst rijdt vanaf 1 maart niet alleen in de wijken De Naald en Kerschoten, maar ook in een deel van De Parken, in de bebouwde kom ten noorden van de Anklaarseweg en naar een aantal afspreekpunten buiten de wijk. Inwoners kunnen zich door de dienst voor een klein bedrag laten brengen en halen. Dat maakt het makkelijker om sociale contacten aan te houden, boodschappen te doen en bijvoorbeeld de huisarts te bezoeken. De gemeente ondersteunt het project, dat naast de sociale functie, goed past in het streven naar duurzame vormen van OV. Meer informatie leest u op www.mobuur.nl