Persbericht: Herenboeren Apeldoorn Noord

Persbericht: Herenboeren Apeldoorn Noord wil dit voorjaar van start gaan, stap ook in, nu het nog kan!

Een Herenboerderij is een kleinschalige coöperatieve boerderij in eigendom van 200 huishoudens die hen voorziet van groente, fruit, aardappelen, vlees en eieren. Samen hebben ze een boer in dienst die op gepachte grond op een duurzame manier kwalitatief hoogwaardig voedsel produceert dat de leden-Herenboeren willen eten.

De eerste Herenboerderij van Nederland staat sinds 2016 in Boxtel. Maar inmiddels zijn er op veel meer plaatsen mensen opgestaan die met een eigen Herenboerderij grip willen krijgen op hun eten, zo ook in Apeldoorn.

De kartrekkersgroep van het Herenboeren-initiatief in Apeldoorn Noord ziet de nieuwe boerderij steeds dichterbij komen. Naast het werven van leden, komt de groep ook goed op gang met alle bijbehorende voorbereidingen. De coöperatie is 17 december jl. opgericht. De gesprekken met de eigenaar van de te pachten grond zijn bijna afgerond. Het financiële plaatje van de hele boerderij wordt continu gefinetuned. De eerste stappen naar het ontwerpen van de boerderij zijn ook gezet. Het zoeken naar een geschikte boer is begonnen. Een website is in de maak…

En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de groep mensen die mee gaan doen steeds groter wordt. Dit is een burgerinitiatief waar mensen aansluiten bij een project dat ze ook heel erg aanspreekt. De activiteiten van de 11 kartrekkers hebben geleid tot 218 geïnteresseerde gezinnen waarvan al 80 een intentieverklaring hebben getekend! Aangezien deze 80 aspirant-Herenboeren allemaal heel graag willen dat de boerderij zo snel mogelijk wordt opgericht, gaan zij ook in hun netwerken actief op zoek naar meer geïnteresseerden. En voor je het weet, verdubbelt het aantal deelnemers! Tijdens een inspirerende avond hebben ze allerlei activiteiten bedacht om mensen te bereiken. De aspirant-Herenboeren hebben ook een leuke kreet hiervoor verzonnen: naast de kartrekkers zijn zij nu actief als kar-duwers!

Het concept is ontworpen voor 200 gezinnen oftewel 500 personen, c.q. monden en haalbaar om te starten met 150 gezinnen. De kartrekkersgroep heeft zich als doel gesteld medio maart het startsein te geven om dit voorjaar te beginnen met 150 gezinnen die lid worden van de coöperatie. Om alle geïnteresseerden een kans te geven meer te weten te komen over het initiatief zijn er nog 5 informatiebijeenkomsten gepland. En met de input van de kar-duwers kan het zo zijn dat er meer dan 200 gezinnen zich aanmelden, wat betekent dat er een wachtlijst moet komen.

De informatiesessies  vinden plaats op de Wenum Hoeve (Wenumsedwarsweg 99, 7345 AS Wenum-Wiesel, Apeldoorn Noord).

Informatiebijeenkomsten:

08 februari 10:00-12:00 (met rondleiding)

19 februari 20:00 -22-00

07 maart 10:00-12:00 (met rondleiding)

17 maart 20:00-22:00

04 april 15:00-17:00 (met rondleiding)

Meer informatie over Herenboeren vindt u op www.herenboeren.nl (eigen site voor de locatie Apeldoorn Noord is nog in de maak)
en op Facebook, Twitter en Instagram: Herenboeren Apeldoorn Noord.
Mail: herenboeren.apeldoorn@gmail.com

Text en afbeeldingen copyright herenboeren.nl