Stadsdeel manager

Beste wijkbewoner,
wim_berginkPer 1 april 2014 heb ik het stokje overgenomen van José Cvetanovic als stadsdeelmanager van het stadsdeel Noordwest – en dus ook van de wijk Kerschoten. Deze wisseling van stadsdelen is door ons, stadsdeelmanagers, zelf in gang gezet en ik begin dus met veel enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging in een nieuw stadsdeel. Hoewel nieuw, toch niet helemaal. Ik woon inmiddels ruim 30 jaar in Apeldoorn en de eerste 3 jaar heb ik in Kerschoten gewoond. Dan is het leuk na zoveel jaar weer opnieuw met deze wijk kennis te mogen maken. De afgelopen 8 jaar werkte ik als stadsdeelmanager in het stadsdeel Noordoost, dus het werk zelf is niet nieuw voor mij. Mijn rol is vooral die van verbinder, van intermediair, tussen het stadhuis en de wijk / het stadsdeel. Ik wil weten wat er speelt in de wijk, waar er problemen zijn, waar er vragen of ambities zijn.En vervolgens daarmee natuurlijk aan de slag gaan. Bevorderen dat wij hier als gemeente goed op in spelen, of de verbinding leggen met het welzijnswerk, woningcorporaties of wijkagent. Kortom, schakelen, verbinden, aanjagen om te zorgen dat de wijk leefbaar blijft.
Maar uiteraard heeft de wijkraad hier ook een belangrijke rol in. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de wijkraad binnen de gemeente en probeer hen zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen. Wat ik erg belangrijk vind is samenwerking. Als het gaat om de leefbaarheid in de wijk heeft de gemeente daarin een rol, maar ook diverse maatschappelijke organisaties en niet in het minst u, als bewoner.
De wijk maken we samen. En ik wil daar graag samen met u mijn steentje aan bijdragen. Ik heb er zin in. Graag tot ziens in de wijk,

Hartelijke groet,
Wim Bergink

NB: wilt u contact met mij dan kan dat via de wijkraad, maar u kunt mij uiteraard ook rechtstreeks benaderen. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 055) of per mail: w.bergink@apeldoorn.nl

En u kunt mij volgen via twitter: Ik probeer daarop regelmatig korte berichtjes te plaatsen waarvan ik denk dat ze voor inwoners van het stadsdeel Noordwest interessant kunnen zijn.