Wist u dat . . .

  • Op het terrein van de voormalige kleuterschool aan de Kelvinstraat een wooneenheid voor 24 demente ouderen wordt ontwikkeld?
  • Geprobeerd wordt het kunstwerk van Gaby Bovelander te laten terugkomen in de nieuwbouw? Kijk hier . . .
  • Met de renovatie van het middendeel van het Mercatorplein deze zomer wordt begonnen?
  • En dat dan ook de beek over het Mercatorplein wordt aangelegd?
  • Dat in de nieuwe brug op de hoek van de Marconistraat/Edisonlaan over de beek baksteenmotieven zijn opgenomen die ook elders in de wijk voorkomen?
  • Heel veel informatie ook op onze website is te vinden?
  • Dat u alleen nog maar geld kunt pinnen bij de RABO bank op het Mercatorplein? Alle andere pinautomaten zijn verdwenen? Ook die aan de Koninginnelaan?
  • De wijkraad nog steeds op zoek is naar buurtbewoners die ons willen helpen? zie hier . . .
  • Iedere nieuwe bewoner een ‘Kerschoten-tasje’ kan ontvangen met nuttige en leuke informatie over Kerschoten? Stuur een mail naar: info@wijkraadkerschoten.nl